รักตสิริน

ชื่อสกุล: สกุลหวาย (Dendrobium)

ชื่อต้นพันธุ์: “รักตสิริน” (Dendrobium Raktasirin)

ต้นพ่อพันธุ์: “หวายไทยแลนด์”(Dendrobium Thailand)

ต้นแม่พันธุ์: “แอรี่ เรด บลู” (Dendrobium Airy Red Bull)

ผู้ผสม: นายสวง คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์

ประวัติและลักษณะต้นกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ “รักตสิริน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อ ดอกกล้วยไม้สกุลหวายสีแดง ชื่อว่า “รักตสิริน” เพื่อใช้เรียกชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่จาก สวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์&แล็บ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้พันธุ์นี้คือมีเนื้อดอกสีแดงเข้มอมชมพูเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ที่มีลักษณะของกลีบดอกสวยโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากกลีบดอก (3 ใน 5 กลีบดอก) เหมือนมีการวาดขีดเส้นไว้เป็นขอบสีขาวรอบกลีบดอกอีกทั้งกลีบดอกทั้ง 3 กลีบนี้ เนื้อของกลีบดอกจะมีความสมบูรณ์และหนากว่าพันธุ์อื่นๆมีก้านช่อดอกยาวแข็งแรงเลี้ยงง่ายออกดอกเก่งและออกดอกตลอดทั้งปีจึงนิยมตัดช่อดอกเพื่อไปประดับตกแต่งในพิธีหรืองานต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ประดับตกแต่งในรูปแบบไม้กระถางเนื่องจากมีอายุการใช้งานได้ทนนานกว่ากล้วยไม้ทั่วๆไปโดยสามารถใช้ได้ทุกเทศกาลและทุกโอกาส