ม่วงราชกุมารี

ชื่อสกุล: สกุลหวาย (Dendrobium)

ชื่อต้นพันธุ์: “ม่วงราชกุมารี”  (Dendrobium Moung Rachakumaree)

ต้นพ่อพันธุ์: “หวาย ซากุระ” (Dendrobium Sakura )

ต้นแม่พันธุ์: “แอรี่ บลู” (Dendrobium Airy Blue)

ผู้ผสม: นายสวง คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์

 

ประวัติและลักษณะต้นกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ “ม่วงราชกุมารี”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อ ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย สีม่วง ชื่อว่า “ม่วงราชกุมารี” เพื่อใช้เรียกชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่จาก สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์&แล็บ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้พันธุ์นี้คือเนื้อดอกมีสีม่วงเข้มเฉดสีพิเศษ โดยนักสะสมกล้วยไม้ชาวต่างประเทศจะเรียกกล้วยไม้สีนี้ว่า สีบลูซึ่งจะมีก้านช่อดอกแข็งแรง เมื่อถึงอายุที่เหมาะสมจะเป็นกล้วยไม้ที่มีก้านช่อสูงยาวกว่ากล้วยไม้สกุลอื่นๆ เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย ออกดอกเก่ง เหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นกล้วยไม้ตัดดอก หรือจะใช้ประดับตกแต่งในรูปแบบไม้กระถางก็ได้เช่นกัน เนื่องจากมีอายุการใช้งานได้ทนนาน โดยสามารถใช้ได้ทุกเทศกาล และทุกโอกาส