ชมพูนครินทร์

ชื่อสกุล: สกุลหวาย (Dendrobium)

ชื่อต้นพันธุ์: “ชมพูนครินทร์” (Dendrobium Pink Nagarindra)

ต้นพ่อพันธุ์: “บลัชชิ่ง” (Dendrobium Blushing)

ต้นแม่พันธุ์: “เอริก้า” (Dendrobium Arica)

ผู้ผสม: นายสวง คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์

 

ประวัติและลักษณะต้นกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ “ชมพูนครินทร์”

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานชื่อ ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ชื่อว่า “ชมพูนครินทร์”เพื่อใช้เรียกชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่จาก สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์&แล็บ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้พันธุ์นี้คือ ดอกมีสีขาวอมชมพูอมส้มปากดอกเป็นสีชมพูแดง ปลายกลีบดอกทั้ง 5 เป็นสีเดียวกันลักษณะดอกเป็นกึ่งลักษณะกลมดอกกล้วยไม้พันธุ์นี้มีเกล็ดเงินระยิบระยับอ่อนๆ แฝงอยู่ในกลีบดอกเมื่อถูกสะท้อนแสงไฟ ในช่วงอากาศหนาว ดอกจะเปลี่ยนสีเข้มขึ้น เป็นสีโอรสจัด มีความสวยงาม และความทน ความสูงของต้นและดอกเฉลี่ยประมาณ 30-40 ซม. และด้วยก้านช่อที่ไม่ยาวมาก จึงมีความสวยเด่นที่จะเป็นกล้วยไม้ประดับ ชนิดจัดโชว์ทั้งต้นและดอกออกดอกเฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้งต่อปี มีอายุการใช้งานหลายสัปดาห์จึงสามารถนำไปใช้ได้ทุกเทศกาล และทุกโอกาส