กล้วยไม้ 2 สี

ชื่อสกุล: สกุลหวาย (Dendrobium)

ชื่อต้นพันธุ์: พันธุ์ 2 สี (Dendrobium Bicolor)

ต้นพ่อพันธุ์: แอรี่ พิ้งค์ สไตรปพ์ (Dendrobium Airy Pink Stripe)

ต้นแม่พันธุ์: ธนิดา พิ้งค์ สไตรปพ์ (Dendrobium Tanida Pink Stripe)

ผู้ผสม: นายสวง คุ้มวิเชียร เจ้าของสวนกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์

 

ประวัติและลักษณะต้นกล้วยไม้สกุลหวาย “พันธุ์ 2 สี”

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และจุดเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้คือ ในต้นเดียวกันเพียงหน่อเดียวจะแตกกิ่งออกเป็น 2 สี โดยกิ่งหนึ่งจะมีดอกเป็นสีขาวล้วน ส่วนอีกกิ่งหนึ่งจะมีดอกเป็นสีชมพูสแปลชลายประสีขาว ซึ่งเป็นสีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งแอร์ออร์คิดส์เพาะพันธุ์ได้แห่งแรก และแห่งเดียวในขณะนี้